کیلرهای رنگی آراز

کیلرهای رنگی آراز

توضیح محصول:

کیلرهای نیتروسلولوزی با پوشش ترانسپارنت

خواص:

  • سریع خشک
  • پوشانندگی عالی
  • کاربرد آسان
  • مقاومت شیمیایی و فیزیکی خوب
  • مقاومت نوری خوب

روش کاربرد:                                                                      تینر مصرفی:

  • پیستوله                                                                     – تینر فوری آراز

کاربرد:

بعد از سمباده­زنی و سیلرکاری و اطمینان از تمیز بودن سطح به طور یکنواخت پاشش گردد.

مقادیر مصرف:

۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم برای هر متر مربع

زمان خشک شدن در ۲۰ درجه:

  • عدم جذب گرد و غبار             ۱۰-۸ دقیق
  • خشک شدن در حد تماس         ۳۰-۲۰ دقیقه
  • خشک شدن کامل                   ۵ ساعت

انبارداری:

در محیط دور از تابش نور مستقیم آفتاب

شیدهای رنگی

بلوطی* گردویی تنباکویی* گردویی ۳
سیاه* چوب ماهون۱۴* چوب ماهون۱۳
فندقی۳۱۱* طبیعی ونگه*
*خرمایی گردویی۲
گردویی* چوب ماهون۳