لیست محصولات

توصیه های مصرفی نوع بسته بندی نوع مصرف پایه رزین مصرفی کد نوع
قیمت پایین برای سیلر و رنگهای آستری فوری مناسب است بشکه حلب گالن کوارت سیلر،رنگ فوری آستری نیتروسلولز ۱۰۰۱۰کارا فوری
برای سیلر و کیلر و رنگهای فوری سیلر،کیلر،رنگ فوری،نیم پلی استر نیتروسلولز ۱۰۰۲۰
برای کیلر و رنگهای رویه سیلر،کیلر،رنگ فوری،نیم پلی استر نیتروسلولز ۱۰۰۲۰ممتاز
برای رنگهای رویه و کیلر و سیلر سیلر،کیلر،رنگ فوری،نیم پلی استر نیتروسلولز ۱۰۰۲۰شمال
برای محیط های مرطوب،زمان خشک شدن بالا،بدون جذب رطوبت سیلر، کیلر،نیم پلی استر، رنگ فوری براق نیتروسلولز ۱۲۰۰۰
برای محیط های مرطوب،زمان خشک شدن بالا،بدون جذب رطوبت سیلر، کیلر،نیم پلی استر، رنگ فوری براق نیتروسلولز ۱۲۰۰۰شمال
فوق العاده برای رنگهای رویه وکیلر،براقیت دهی عالی کیلر،نیم پلی استر،رنگ فوری براق نیتروسلولز ۲۲۰۰۰
کیلر،نیم پلی استر،رنگ فوری براق نیتروسلولز ۲۰۵
فرموله شده برای صنعت چوب،ایجاد سختی نهایی خوب در سیلر و کیلر پلی اورتان پلی اورتان صنایع چوب ۲۲۲ پلی اورتان
فرموله شده برای صنایع فلزی با ایجاد سختی نهایی خوب در رنگهای پلی اورتانی پلی اورتان صنایع فلزی ۲۳۲
تهیه شده از بهترین حلال های آروماتیک و آلیفاتیک با زمان خشک شدن مناسب رنگهای ساختمانی روغنی لانگ ایل ۱۰ روغنی

 

قابل استفاده در انواع رنگ های کوره ای حرارت پایین C°رنگهای کوره ای حرارت پایین ۱۲۰ شورت ایل وملامین ۲۰۱A کوره ای
برای رنگ های کوره ای حرارت بالا با سرعت تبخیر پایین تینر C°رنگهای کوره ای حرارت بالا ۱۸۰ شورت ایل یا آکریلیک و ملامین ۲۰۱B
قابل استفاده در انواع اپوکسی های پلی آمید و پلی آمین رنگهای اپوکسی صنعتی اپوکسی ۲۰۳ اپوکسی
برای سختی نهایی بالا در رنگهای پلی اورتان اتوموبیلی رنگ دوجزئی پلی اورتانی ۲۱ پلی اورتان ۲۱۰۰۰ اتوموبیلی
جهت ایجاد متالیک یکنواخت و صاف رنگهای متالیک (بیسکوت) آکریلیک ۲۳۰۰۰
حاوی مواد آروماتیک و آلیفاتیک جهت رنگهای روغنی اتوموبیلی رنگهای روغنی اتوموبیلی روغنی ۱۰۱۰
تینر لوساید با قدرت تبخیر و یکنواخت کنندگی بالا رنگهای فوری اتوموبیلی فوری ۲۲۰۰۰
برای رنگهای استاندارد قابل استفاده با ماشینهای رنگکاری  

رنگ ترافیک کلر و کائوچو کلر و کائوچو ۱۸۰۰ ترافیک
برای رنگهای استاندارد قابل استفاده با ماشینهای رنگکاری

 

رنگ ترافیک آکریلیک آکریلیک ۱۸۰۱
برای رنگهای استاندارداستخری قابل استفاده با ماشینهای رنگکاری

 

رنگ استخری کلر و کائوچو یا اکریلیک استخری ۱۸۰۲
PVCجهت رقیق سازی رنگها و چسبهای PVCرنگها و چسبهای PVCرزین ۲۳۸ پی وی سی

 

جهت مصرف با تینرهای فوری آراز در نسبت دلخواه قابل اختلاط جهت بالا بردن زمان تبخیر تینر و یکنواختی سطح نیتروسلولزی ۱۳۸ ریتاردر
نسبت به نوع قطعه و نوع موادی که باید شسته شوند،ارائه می گردد غوطه وری یا شستشوی تماسی

 

انواع روغنها حلال های شستشو
 

تینرهای چاپ

فلکسو

آماده جهت رقیق کردن رنگهای فلکسو رقیق کردن رنگ چاپ فلکسو پلی آمید ۲۰۴
آماده جهت رقیق کردن رنگهای فلکسو رقیق کردن رنگ چاپ فلکسو پلی آمید ۲۰۶
لمینت و شستشوی دستگاه چسب زنPvcجهت رقیق کردن چسب پلی آورتانی ۷۱۴ Pvcتینر چسب

تینرهای فوق بر اساس سالها تجربه و بر اساس نیاز عموم طراحی شده اند.در عین حال شرکت پتروماد کیمیا آمادگی دارد با توجه به نیاز مشتری و بر اساس کاربرد مشتری،تینر مورد نیاز اختصاصی با کد مشخص برای مشتری طراحی و تامین نماید.